Vi är ett av Sveriges äldsta måleriföretag och grundades 1880 under namnet Appelquist Målerifirma av Johan-Ulrik Appelquist. Den 8:e november 1880 inregistrerade han sitt företag och blev beviljad att utöva måleriyrket i Ronneby Köping. Företaget har sedan starten drivits vidare i flera generationer och nuvarande ägare är den femte generationen. Företaget har sedan starten utfört reparations och nybyggnadsmåleri men fortsatt att bevara kunskaperna från den gamla tidens måleri. Vi är medlemmar i Bransch organisationen Måleriföretagen i Sverige AB.

pic--om

Nedre raden i mitten Målarmästare Johan-Ulrik Appelquist omgiven av sina anställda. Med på bilden överst till vänster är även sonen Oskar Appelquist. Bilden är troligen från sent 1800-tal.